Saturday, 22 August 2009

telah dikeluarkan dari group mestar yaitu mestar10 dan mestar11...
atas keputusan andri alimin(mestar09)

No comments:

Post a Comment

Kritikan, Saran, dan Testimonial merupakan sesuatu yg kami harapkan :)